Ontdek onze kandidaten

25 sterke vrouwen en mannen op onze liberale lijst.

Onze kandidaten

Elsie Sierens

1. Elsie Sierens

50 jaar, Zelfstandige
gehuwd met Kris Moreels, mama van 4 kids (Robin 23j, Lauren 20j, Helen 17j, Quinten 15j)
Heusden

Politiek is ondertussen een passie, met volle overtuiging wil ik mij verder engageren in deze mooie gemeente. Mijn engagement binnen Open Vld werd doorheen de jaren alleen maar versterkt, zo ook door mijn huidig schepenambt. Het is een plezier en een genoegen om met een vernieuwde ploeg naar de kiezer te trekken...als uw kandidaat-burgemeester.

Ik ben opgegroeid in een liberaal middenstandsnest, ondernemerszin en verantwoordelijkheidszin draag ik hoog in het vaandel. Oplossingsgerichtheid, initiatief nemen, werkijver,....waarden die ik terug vind bij Open Vld!

Politiek is voor mij puur en oprecht engagement, begaan zijn met mensen, luisteren, duiding geven en oplossingen bieden. Op beleidsvlak betekent dit een evenwichtig, rechtvaardig en degelijk bestuur, iets waar wij vanuit Open Vld steeds naar gestreefd hebben. Deze trend wens ik met een vernieuwd en dynamisch team verder vorm te geven.

Destelbergen en Heusden ademen voor mij rust en kwaliteit uit: een mooie natuur, kwaliteitsvolle handelszaken, een fraai sportaanbod, een gediversifieerd verenigingsleven. Dit moeten we koesteren en onderhouden of verder uitbouwen. Onze dorpskernen mogen voor mij meer uitstraling krijgen zodat er ook meer beleving komt.

Jacques Bouckaert

2. Jacques Bouckaert

62 jaar, gepensioneerde bij de Liberale Mutualiteit / Vrijwilliger
Gehuwd
Heusden

Als jong gepensioneerde beschik ik nu over meer vrije tijd om de passie, die gemeentepolitiek toch is, verder te zetten. Meer dan 40 jaar al ben ik lid en al even lang zet ik me actief in binnen de partij; een partij die het meest overeenkomt met mijn persoonlijke opvattingen. Met 30 jaar als mandataris beschouw ik het ook als een opdracht de enthousiaste ploeg te begeleiden naar de komende bestuursperiode. Ik wil verder werken voor het belang van de burger en blijvend een oog houden op het liberaal sociale evenwicht binnen de gemeente.

Sofie Vanden Hove

3. Sofie Vanden Hove

34 jaar, Bediende Eandis
Mama van Lucas en Thibo De Coster
Destelbergen

Naast mijn functie als gemeenteraadslid en mijn werk vul ik mijn tijd met mee sporten met de kinderen zoals zwemmen en het volgen van cursussen zoals kindergrime. Ik engageer me ook waar ik kan op de school en jeugdbeweging van de kinderen. Ik ga voor een leefbare gemeente waar iedereen zich thuis voelt. Ik wil me vooral inzetten voor jeugd, onderwijs, sport en mobiliteit.

Ben D’Haene

4. Ben D’Haene

45 jaar, Leerkracht Scheppers Instituut Wetteren
Man van Sabine Verbeke, papa van Sam en Bo
Heusden

Als OCMW-raadslid heb ik aan den lijve ondervonden dat ouderenzorg een steeds belangrijkere plek in onze samenleving inneemt. Ik zal me dan ook verder blijven inzetten voor een kwaliteitsvolle en betaalbare ouderzorg voor iedereen. Een goed sociaal beleid met een waakzaam oog voor diegenen die onvoldoende bemiddeld zijn, blijft de kerntaak.

Nieuwe lokale initiatieven stimuleren, is denken aan de toekomst. Zo kunnen we bijvoorbeeld werkzoekende inwoners met een leefloon intensiever en doelgerichter begeleiden naar (re)activatie op de arbeidsmarkt.

Daarnaast wil ik verder bouwen aan een gezond, evenwichtig financieel en verkeersveilig lokaal beleid. Ik ben ervan overtuigd dat we door onze inzet en betrokkenheid weldegelijk een verschil kunnen maken. Want ik geloof in de kracht en het engagement van vrije mensen, in het stimuleren van vrij initiatief en burgerengagement.

Ook door de verdere uitbouw van sport -en jeugdinfrastructuur wil ik als Open VLD’er onze gemeente verder vooruit helpen.

Kristof Vercruyssen

5. Kristof Vercruyssen

37 jaar, Zaakvoerder webbureau
Samenwonend met Nathalie, verwacht z'n eerste dochter
Destelbergen

Tijdens mijn 4 jaar gemeenteraadslid heb ik gemerkt dat je een rechtstreekse impact hebt op het leven van vele mensen. Daarom sta ik dicht bij de mensen om te luisteren en te helpen waar mogelijk; effectief iets betekenen voor onze inwoners: vrijetijdsbesteding, goed wonen en leven, kansen bieden om zich te ontplooiien enz ... In de voorbije jaren heb ik mij vooral toegelegd op het goed beheer van de financiële middelen, het afvalbeleid (IVAGO) en ontwikkelingssamenwerking.

Ik koos voor Open VLD omdat het liberalisme de enige echte vrijheidspartij is: zo veel mogelijk kansen, zo weinig mogelijk regels. Het aantal regels blijft hoog, en daarom wil ik nutteloze regels opsporen via een 'administratieve scan' in onze gemeente: regels, documenten en belastingen worden getoetst op nuttigheid, opbrengst en efficiëntie. Wat niet goed scoort, moet eruit.

Destelbergen is een mooie, groene en leuke gemeente, maar we missen af en toe wat dynamiek en feest. Hier wil ik verandering in brengen door nog meer financiële en logistieke steun aan wijken, straten en verenigingen. Ik wil kansen en steun bieden aan wijken en straten.

Ik wil in de komende jaren ook het Jeugdhuis Den Draai terug op de kaart zetten, de uitgaven onder controle houden (geen belastingsverhoging) en meer inspraak van en communicatie naar de inwoners van onze gemeente.

Filip Demeyer

6. Filip Demeyer

37 jaar, Zaakvoerder
Samenwonend met Claudia Eelbode, trotse papa van 2 dochters, Maxine & Mone
Heusden

Politiek engagement is voor mij een ideale manier om me ten dienste te stellen van de inwoners van onze prachtige gemeente, om zaken te realiseren waar iedereen direct het resultaat van ziet en ook de vruchten van plukt.

Ik sta volop achter het liberale gedachtegoed van vrijheid, rechtvaardigheid en vooruitgang.

Vanuit een oprecht engagement wil ik me inzetten om verder te bouwen op wat goed is en nog te verbeteren waar mogelijk. Ik wil een bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart van al onze inwoners. Door intensief te luisteren naar wat er leeft bij iedereen, door oplossingen te bieden en deze ook te duiden en goed te communiceren. Met andere woorden toegankelijk zijn voor iedereen zonder drempels. Iedereen maximaal de kans geven om zich gelukkig te voelen in onze gemeente door hen mogelijkheden aan te bieden.

Tot slot mijn kennis, expertise en ervaring die ik reeds heb opgebouwd op verschillende vlakken, aanwenden om de gemeente mee te kunnen besturen op een manier die de mensen vertrouwen geeft. Ik wil graag de kans krijgen om me volop in te zetten voor een financieel gezonde gemeente, waar elke generatie aan bod komt en zich veilig en geborgen voelt, het groene karakter behouden blijft met een divers aanbod qua sport en recreatie. Als economist vind ik het tenslotte ook heel belangrijk om de lokale economie en middenstand te stimuleren en plaatselijke verenigingen te ondersteunen.

Eveline Hoste

7. Eveline Hoste

36 jaar, vastgoedexpert
vrouw van een professioneel sportman, mama van 2 schatten van kinderen
Destelbergen

Wanneer ik mensen geholpen heb, maakt dat me gelukkig. Ik hoop dan ook mijn steentje bij te dragen om ervoor te zorgen dat onze gemeente de beste plaats blijft om te wonen.

Ik ben daarnaast ook een sociaal dier en heb graag mensen om me heen. Alles wat te maken heeft met sociaal contact tussen mensen spreekt me aan. Ik geloof er ook in dat je mensen moet samenbrengen door o.a. door sport en events in de gemeente te organiseren of er de nodige infrastructuur en middelen voor te voorzien. Daarnaast denk ik mijn kennis te kunnen delen op het vlak van 'wonen en huisvesting’. Ik wil er heel graag mee voor zorgen dat we voor iedere mens in onze gemeente , ook die die het moeilijker hebben, een goede (t)huis vinden.

Jo Raes

8. Jo Raes

47 jaar, Advocaat
Gelukkig gehuwd met Liesbet, fiere papa van Lotte, Tille & Marthe
Heusden

Open Vld is voor mij de enige logische keuze, zowel vanuit professioneel als persoonlijk oogpunt; respect voor éénieder en vrije meningsuiting. Mijn kennis, ervaring en netwerk, wil ik inzetten voor een positief ondernemersklimaat in onze gemeente.

Ik ga voor een bruisende gemeente, met een volwaardige en veilige plek voor de jeugd en sport.

Ik wil mij inzetten voor het persoonlijk verhaal van eenieder, zowel ondernemer als consument. Het is dan ook belangrijk in te zetten op verbondenheid tussen de lokale handel en de klant. Ondernemers willen zich bezig houden met ondernemen en niet wakker liggen van het kluwen aan regeltjes.

Zowel de lokale economie, in het bijzonder als voorzitter UNIZO 9070, als de jongerenwerking de gemeente liggen mij nauw aan het hart. Uit eigen ervaring (30 jaar competitiebasket) weet ik hoe belangrijk sport is, zowel voor een individu als collectief. De uitbreiding van de sportmogelijkheden in onze gemeente, had ik eveneens graag aangepakt gezien. Jongeren moeten zich onvoorwaardelijk kunnen ontbolsteren en opgroeien in een veilige omgeving; voornamelijk in de eigen gemeente.

Catherine Tytgadt

9. Catherine Tytgadt

37 jaar, Zaakvoerder @My Place To Be
Gehuwd met Damien Braeckman, mama van 3 topkindjes
Destelbergen

Ik neem deel aan de gemeenteraadsverkiezingen omdat het steeds fijn is om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het is leuk om nieuwe mensen te ontmoeten en meer te weten te komen over het reilen en zeilen van onze gemeente en haar bestuur. Ik wil mijn steentje bijdragen om politiek toegankelijker te maken.

In mijn vrije tijd ben ik actief lid van het oudercomité en voedselcomité van de Sportbasisschool in Heusden en ik ben eveneens actief bestuurder van een toneelgezelschap.

Thema’s die mij persoonlijk boeien en raken zijn opvoeding, onderwijs, ecologie en voeding.

Jan De Witte

10. Jan De Witte

65 jaar, Zelfstandig Juridisch & Commercieel Consultant
Binnenkort 40 jaar partner van Berlinde Glibert, 2 dochters en 4 kleinkinderen
Heusden

Als gemeenteraadslid wil ik binnen ons sterk vernieuwd en verjongd team 3 troeven uitspelen: mijn ervaring, inzet en vooral mijn gedrevenheid.

Tijdens mijn studies Rechten aan R.U.G. was ik al actief bij de heroprichting van het LVSV door mijn studiegenoten Guy Verhofstadt, Yannick De Clercq en Rudy Van Quaquebeke. Daardoor altijd fervent verdediger van sociaal en economisch liberalisme. Zoals Open VLD ben ik steeds opgekomen voor verdediging van de belangen van ondernemers, middenstanders en zelfstandigen. Onder meer was ik mede-oprichter van Unizo 9070 DH in 2012 en waarvan ik nog steeds actief lid ben. Als ex-bestuurslid van Unizo DH heb ik jaren gezeteld in ALE (=Adviesraad Lokale Economie) en GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Orde) welke ik nu als waarnemend gemeenteraadslid nog steeds volg.

Ik ben beroepsmatig als bedrijvenmakelaar nog altijd actief lid van diverse belangengroepen en verenigingen (Voka,International Club of Flanders, Friday Friends-Club van Oost- Vlamingen, VVV- Club van West-Vlamingen, Business Club KaaGent ...). Ik ben ervan overtuigd dat ik iets kan betekenen voor onze community waarmede ik dagelijks contacten onderhoudt.

Mijn BELOFTE naar de kiezers : Als de kiezers en mijn fractie mij een schepenmandaat zouden verlenen dan zal ik mijn consultancy-activiteiten volledig afbouwen zodat ik mij fulltime kan inzetten voor mijn mandaat.

Daarbij zal mijn aandacht en inzet in de lijn van mijn professionele en bestuurlijke ervaring voornamelijk gaan naar een aantal specifieke materies en speerpunten welke ik tijdens onze campagne zal toelichten en met bijzondere aandacht voor de belangrijke groep van 55-plussers.

Céline De Weerd

11. Céline De Weerd

34 jaar, Bediende bank en verzekeringen Kantoor Joos
Getrouwd met Manu Verbeke, Trotse mama van Louise en Ella
Destelbergen

Ik ben opgegroeid in Heusden, woon nu in Destelbergen, ik werk in Heusden en mijn kindjes gaan er naar school. Ik ben dus mijn hart verloren aan Heusden – Destelbergen en ik wil dan ook graag mijn steentje bijdragen, om iets te kunnen betekenen voor onze gemeente.

Ik ben altijd al blauwgezind geweest, zowel gemeentelijk als nationaal. De liberale gedachte volg ik volledig. Het is voor mij een eer dat ik deel mag uitmaken van dit vernieuwd en enthousiast team. #gewoondoen

Mij kandidaat stellen is voor mij een nieuwe uitdaging, iets waar ik mij voor de volle 100% zal voor inzetten. Ik ben graag onder de mensen. Door een luisterend oor te zijn voor de inwoners, wil ik er toe bijdragen dat zowel jong als oud zich thuis blijft voelen in onze gemeente.

Door mijn sportieve achtergrond, wil ik vooral meewerken aan de verdere uitbouw van sport-en recreatiemogelijkheden in onze gemeente. Als mama van 2 kinderen liggen de thema's onderwijs, jeugd en verkeersveiligheid mij ook nauw aan het hart.

Maxime Van De Voorde

12. Maxime Van De Voorde

27 jaar, Architect & sport- en gezondheidscoach
Heusden

Bij de zoektocht naar een eigen woning moest en zou ik iets vinden in eigen gemeente. Omdat ik me hier thuis voel, wil ik me blijven engageren voor de inwoners van Heusden en Destelbergen. Als coach vind ik het uiteraard super belangrijk dat mensen zich goed voelen, binnen en buiten onze gemeente, globaal denken en lokaal aanpakken dus!

In mijn vrije tijd vind je me in sportkledij, meestal buiten in de natuur. En wil dus graag meewerken aan gevarieerde sport- en recreatiemogelijkheden dicht bij huis.

Erik De Beck

13. Erik De Beck

66 jaar, Ex-Wereldkampioen Veldlopen 1974 / Gepensioneerde bij Sport Vlaanderen (BLOSO)
Destelbergen

Ik koos om met het Open VLD team te willen meewerken aan de verdere opbouw van onze groene, sportieve en sociale gemeente. Een logische keuze omdat vrijheid, vooruitgang en veiligheid me nauw aan het hart liggen.

De Open VLD staat voor mensen die bereid zijn te luisteren naar anderen en dit telkens met 100% inzet voor elke inwoner van de gemeente. De VLD straalt een positieve houding uit waarbij samenwerking steeds gebeurt op een optimistische wijze en met respect voor iedereen.

Onze kandidaten mensen zijn met een warm hart, sociaal en gedreven. Ik ben blij dat ik samen met hen zal kunnen bijdragen aan de verdere uitbouw van het gemeentebeleid voor iedereen. Ik wil graag specifiek ondersteuning bieden aan sportieve en sociale projecten.

Chantal Tyncke

14. Chantal Tyncke

48 jaar, Choreograaf dansstudio Chantal Tyncke / Balletcoach Belgisch gymnastenteam AGD
Destelbergen

Als creatieve persoonlijkheid wil ik garant staan voor positieve ideeën.

Sport en cultuur zijn mijn grote passies. Als begeleider van het Nationale Olympische meisjesteam Gymnastiek weet ik hoe belangrijk sport is voor de mentale en fysieke gezondheid van onze jeugd en de gehele bevolking.

Ik ben er van overtuigd dat sport en cultuur een antwoord bieden op heel wat problemen.

Als kandidaat kan ik me absoluut vinden in het positief, actief en fris programma van Open VLD Destelbergen-Heusden. De keuze was voor mij dan ook een evidentie!

Nathalie Delens

15. Nathalie Delens

55 jaar, Kinesiste
Heusden

Het boeit me als persoon enorm om te weten hoe alles in elkaar zit, welke ideeën er leven bij de inwoners van onze gemeente en te begrijpen hoe de zaken verlopen. Dit vormen belangrijke drijfveren voor mij om me als kandidaat politiek te engageren.

Onze maatschappij draait op een uitermate snel tempo, ik wil voeling krijgen met de evoluties in onze gemeente.

Een antwoord bieden op de toenemende vergrijzing en de zorg voor de oudere generatie, daar wil ik me volop voor inzetten.

Tot slot wens ik initiatieven te stimuleren die mensen aan het bewegen krijgen in een groene omgeving. Bewegen is leven. Gewoon doen.

François Gerniers

16. François Gerniers

67 jaar, Vastgoedmakelaar
Gehuwd met Myriam De Nolf, gelukkige vader van 2 zonen
Destelbergen

Mijn ervaring als makelaar wil ik ten dienste stellen van onze fantastische gemeente die al jaren schitterend wordt gerund.

Op een objectieve manier bijdragen tot betaalbaar en veilig wonen voor jong en oud, met handhaving van groene zones, veilige voet- en fietspaden en ontwikkeling van winkel- en ontspanningsmogelijkheden, daar wil ik voor gaan.

Onze gemeente moet voordeel halen uit de moeilijke bereikbaarheid van Gent.

Ik sta voor vrijheid, open mind en respect voor andermans opvattingen en hecht veel belang aan vermogen tot relativeren en humor. Ik onderschrijf het liberaal gedachtengoed al sedert mijn achttiende en wil dit verder koesteren met democratie en sociaal gevoel als belangrijkste waarden.

Stéphanie Burick

17. Stéphanie Burick

31 jaar, ambtenaar
Vrij gezellig
Heusden

Zowel tijdens mijn studentenjaren als erna heb ik me steeds geëngageerd in het verenigingsleven en vond daar altijd de voldoening om mensen te helpen.

Dit was enerzijds door een luisterend oor aan te bieden alsook door samen de schouders onder allerhande projecten te steken. Daarom kom ik ook op bij de komende verkiezingen. Ik wil het engagement aangaan met zowel de partij alsook de gemeente en wil kunnen bijdragen aan het verder uitbouwen van onze sterktes als gemeente maar ook een aanspreekpunt zijn voor onze inwoners die vragen of bemerkingen hebben en die dan ook zo snel en correct mogelijk te helpen.

Kiezen voor Open VLD was voor mij een logische keuze. Het optimistische toekomstkader, het probleemoplossend denken en het streven naar persoonlijke vrijheden deden mij de liberale microbe te pakken krijgen. Ik sloot me als snel aan bij Jong VLD Gent en toen ik me vestigde in Heusden was het vanzelfsprekend dat ik ook hier lid werd van de liberale familie. Dat ik zou terechtkomen in zo een sociale, enthousiaste en ervaren groep was voor mij de kers op de taart.

Lutgart Willems

18. Lutgart Willems

49 jaar, bediende Liberale Mutualiteit
Getrouwd met Eddy Ruttens, moeder van 3 dochters en grootmoeder van een schatje
Heusden

Werkzaam binnen de Liberale Mutualiteit als ondersteuning van LM Zorgshop in de verschillende kantoren

Ik ben al jaren actief binnen de partij en vzw De Eekhoorn voor ondersteuning van de activiteiten. Als je ziet hoe de sfeer en het enthousiasme is binnen deze groep van mensen, dan is de stap naar deelname aan de verkiezingen vlug gezet.

Ik wil me vooral inzetten op de leefbaarheid in de gemeente en op de tevredenheid van onze inwoners. Speciale aandacht geef ik aan verkeersveiligheid, het groene aspect en het instand houden van gezellige, veilige wijken. Open VLD staat voor mij voor een eerlijk bestuur met aandacht voor het belang van iedere inwoner.

Anne-Sophie Claus

19. Anne-Sophie Claus

23 jaar, Student Rechten
Heusden

Als hoofdanimator en bestuursvoorzitter heb ik me de afgelopen jaren ontzettend hard ingezet voor de gemeentelijke speelpleinwerking van Destelbergen. Dit engagement zet ik met veel plezier verder in de gemeentepolitiek waarbij ik graag een stem voor de jeugdverenigingen blijf, maar terzelfdertijd ook een brug naar de toekomst wil vormen. Zo wil ik vanuit mijn juridische achtergrond verder gaan voor het behoud en ontwikkeling van onze leefomgeving. Daarnaast vind ik het als liberaal ook zeer belangrijk om de lokale verenigingen en ondernemers te ondersteunen opdat onze gemeente bruisender wordt dan ooit tevoren!

9070 betekent voor mij niet alleen mijn woonplaats, maar ook de plaats van mijn eerste school, muziekles, sportclub, vereniging, feestje en studentenjob. Ik voel me ontzettend thuis in onze gemeente, maar vind het minstens even belangrijk dat ook anderen zich hier thuis voelen.

Net zoals Open Vld, ben ik heel optimistisch, denk ik vooruit en handel ik oplossingsgericht. Ik vind het heel belangrijk dat we in een open maatschappij leven waarbij iedereen gehoord wordt, iedereen kansen krijgt en ook niemand uit de boot valt.

Gilles Berwouts

20. Gilles Berwouts

20 jaar, Student Tandheelkunde
Destelbergen

Reeds 16 jaar woon ik in Destelbergen samen met mijn ouders en twee zussen. Ik vind het nu tijd geworden om ook mijn steentje bij te dragen aan onze gemeente.

Nieuws- en leergierigheid over de werking van politiek op gemeentelijk vlak met daarbij de overtuigende kracht van onze lijsttrekker heeft geleid tot mijn beslissing om op de lijst te staan.

Ik ben een leergierige, liberaal gezinde student die de kans wil grijpen om met een ‘nieuw’ team verder te bouwen op wat is en mee te werken aan wat komt.

Ik herinner me nog goed de geschiedenislessen op school waar de beginselen van het liberale gedachtegoed werden uitgelegd en ik me er direct 100% in wist te vinden! Enkele jaren later ben ik er nog steeds van overtuigd dat de Open VLD en het liberale gedachtengoed overeenstemt met mijn overtuigingen en de manier waarop ik in het leven sta.

Vanuit mijn studies tandheelkunde lijkt het me natuurlijk interessant nog wat meer bij te leren over de zorgsector. Ik heb een ruim interesseveld met specifieke aandacht voor ruimtelijke ordening.

Fauve Lambrecht

21. Fauve Lambrecht

23 jaar, Pedagogisch coach & psychologisch consulente, werkzaam als inclusiecoach bij CIK (Centrum voor Inclusieve Kinderopvang)
Heusden

Als geboren en getogen Heusdenaar in hart en nieren is het voor mij evident om me verder te engageren voor de gemeente gezien mijn grote betrokkenheid.

Mede door mijn studies ben ik sterk geïnteresseerd in het welzijn van kinderen en jonge gezinnen en wil ik me hier volop voor inzetten.

Bernard Casaert

22. Bernard Casaert

55 jaar, Inspecteur van Financiën
Destelbergen

Met mijn rijke ervaring en financiële kennis wil ik me vooral toeleggen op de financiële gezondheid van de gemeente.

Het streven naar welzijn voor elke laag van de bevolking en elk individu is een prioritaire bekommernis voor mij.

Verder wil ik volop inzetten op het verenigingsleven en het samenbrengen van mensen in onze groene gemeente.

Bouwen aan de tempel der mensheid is een gedachte waar ik me elke dag voor engageer.

Marc Van Bouchaute

23. Marc Van Bouchaute

55 jaar, horeca-uitbater
Partner van Nadia, vader van 2 dochters: Eline en Charlotte
Heusden

Mijn vader was beenhouwer en liberaal in hart en nieren. Zelf heb ik eerst enkele jaren als bediende gewerkt aan Stad Gent en daarna bij een bank, maar ik miste daarbij sociaal contact. Daarom ben ik zelfstandig horeca-uitbater geworden.

De meeste mensen kennen mij onder mijn nickname 'Boefke' en als uitbater van sportbar 't Veld aan Sportcomplex Bergenmeers. Daardoor kom ik dagelijks in contact met de inwoners van Destelbergen-Heusden en vang ik op wat er onder onze burgers leeft. Dit wil ik doorspelen aan onze lokale Open VLD-mandatarissen en laten opnemen in hun programma en beleid.

Als vader van 2 scholieren lijken veiliger fietspaden ook mij een absolute prioriteit. alsook een degelijk jeugdbeleid en jeugdhuis voor onze jongeren.

Mieke Mertens

24. Mieke Mertens

54 jaar, Bediende Bank en Verzekeringen, Economiste
(Voormalig) partner van overleden schepen Yves De Lausnay, mama van 2 volwassen kinderen
Destelbergen

Na jaren aan de zijde van Yves gestaan te hebben, weet ik wat politiek engagement inhoudt.

Je kan het alleen maar goed doen met een hart voor je gemeente en voor de mensen die erin wonen.

Daarom ook steun ik deze ploeg fantastische mensen, mijn grote wens is immers dat Yves’ werk kan verder gezet worden op de manier zoals hij aan politiek deed. Deze ploeg kan dat! Gewoon doen!

Michaël Vercruyssen

25. Michaël Vercruyssen

37 jaar, Ambtenaar
Wettelijk samenwonend, trotse vader van een zoon en een dochter
Destelbergen

Ik zie onze gemeente als een plaats waar iedereen de kans krijgt om gelukkig te zijn, een plaats waar men de kans krijgt om zorgeloos op te groeien, te leven en oud te worden. Daarom zou ik graag de gelegenheid krijgen om hier volop op in te zetten.

Het liberale gedachtegoed werd me met de paplepel ingegeven en voor mij is Open VLD de partij waar je nog echt je ding kan doen.

Mijn interesses zijn vrij breed en gaan vooral uit naar alles met een sociale invalshoek.