OpenVLDTournee

Wij kijken er naar uit
u te ontmoeten

Open Vld Destelbergen-Heusden

Ontmoet ons

Tourneé 4

Zondag 03/06, 10u30 tot 12u00

@ Café Nenuphar

 

Fietstocht

Zaterdag 09/06, 13u30

@ Eekhoorn

 

Tourneé 5

Zondag 24/06, 10u30 tot 12u00

@ Heusden

 

Zomeraperitief

Zondag 01/07, 10u tot 13u

@ Eekhoorn

 

Brunch

Zondag 23/09, 9u tot 12u

@ Heusden

 

Herfstaperitief

Zondag 07/10, 10u tot 13u

@ Eekhoorn

 

advertentie wegwijs

EEN VERNIEUWD & ENTHOUSIAST TEAM MET EEN STERK ENGAGEMENT

Politiek... dat is begaan zijn met mensen. Vanuit Open Vld Destelbergen-Heusden stellen wij u - inwoner van onze gemeente - centraal, u bent onze bekommernis en u bent ons klankbord. De voorbije jaren trok Open Vld vaak in Destelbergen en Heusden rond, organiseerden wij interessante debatten en evenementen, met één doel voor ogen : mensen samenbrengen, naar u luisteren, u informeren en oplossingen bieden waar mogelijk.

Ons nieuwste initiatief luidt “Open Vld op tournée”, wij laten u kennis maken met onze nieuwe ploeg, wij luisteren graag naar wat bij u leeft, welke bekommernissen en aandachtspunten u ons wil meegeven naar aanleiding van de nakende gemeenteraadsverkiezingen.

We gaan graag met u in gesprek tijdens een aperitief in een plaatselijk café of kijken er naar uit u te ontmoeten tijdens één van onze tournées doorheen de gemeente.

Wij trekken met een sterke ploeg naar de kiezer en bouwen verder op stevige fundamenten. Wij bundelen dossierkennis, ondernemerszin, talent, jeugdig enthousiasme maar vooral engagement, goesting en dynamiek.

Wij koesteren het vooruitgangsoptimisme en zetten vastberaden koers richting 14 oktober 2018. U mag blijvend op ons rekenen!

Foto Elsie Sierens - Lijsttrekker Open Vld Destelbergen-Heusden gemeenteraadsverkiezingen 2018

Elsie Sierens
Lijsttrekker Open Vld Destelbergen-Heusden

Foto's

Onze mandatarissen en bestuursleden gingen de voorbije bestuursperiode regelmatig op pad in onze gemeente voor een persoonlijk gesprek.
Ook in de toekomst blijven we hierop inzetten om zo grote en kleine problemen te detecteren en efficiënt aan te pakken.
Met ons vernieuwd team gaan we resoluut voor een groene gemeente, waar het goed wonen, leven en werken is voor iedere inwoner. Jong en oud.

Rondgang bij inwoners in Destelbergen

Rondgang bij inwoners in Destelbergen

Hartveilige Gemeente

Hartveilige Gemeente

Maggie De Block

Maggie De Block

Actiedag veilige fietsinfrastructuur - Destelbergen

Actiedag veilige fietsinfrastructuur - Destelbergen

Actiedag zelfstandigen

Actiedag zelfstandigen

Opening looproute

Opening looproute

Realisaties & projecten in de pipeline

Realisaties

 1. Sportpark Bergenmeers

  We centraliseerden het ruim sportaanbod in onze gemeente: zaalsporten, tennis, voetbal

 2. Kollebloem

  Een groene long in Heusden waar het aangenaam vertoeven is voor jong en oud.

 3. Berghine en Jeugd- en Gemeenschapscentrum

  Een verfraaiing van de zaalaccommodatie waar verenigingen en scholen optimaal gebruik kunnen van maken.

 4. Sportbasisschool Heusden

  Een opwaardering van de gemeentelijke schoolinfrastructuur in het belang van het welzijn van de kinderen.

 5. Wellingstraat: collectorwerken en heraanleg

  We koppelden de vernieuwing van het rioleringsnetwerk aan een veiligere fiets- en woonomgeving.

 6. Kwartier Beervelde

  We centraliseerden de gemeentediensten voor optimale dienstverlening en boden kansen aan KMO’s om zich te vestigen in onze gemeente.

 7. Ruiterroute

  In onze gemeente - die rijk is aan manèges - zorgden we voor een uniek aanbod van wandel- en drafroutes voor de ruiters.

 8. Heraanleg Leenstraat

  We bouwen verder aan een veiliger wandel- en fietsinfrastructuur voor de inwoners en de vaak fietsende schoolgaande jeugd.

 9. OCMW

  We blijven inzetten op een kwalitatief zorgaanbod met aandacht voor de ouderen in onze gemeente.

 10. Woonuitbreidingsgebied TAE-site

  Aandacht voor kwaliteitsvolle woonprojecten zodat jong en oud zich hier kunnen vestigen.

Projecten in de pipeline

 1. Recreatiezone Nederbroekstraat

  Wij blijven inzetten op sportbeleving - de nieuwe recreatiezone herlocaliseert het voetbal in Heusden in combinatie met de verdere uitbouw van ons sportaanbod.

 2. Wijkwerf Eenbeekeinde

  Kwaliteit bieden aan onze leefomgeving is een uitdaging die we blijven aangaan - het project Wijkwerf Eenbeekeinde focust op het verminderen van de CO²-uitstoot, door renoveren van woningen streven we naar een klimaatgezonde gemeente - ook op andere locaties wordt hierop ingezet.

 3. Nieuwbouw gemeenteschool Destelbergen

  Voor onze schoolgaande jeugd in Destelbergen en Heusden blijven wij garant staan voor een kwalitatieve uitbouw van onze schoolinfrastructuur - de gemeenteraad keurde de bouw van het schoolgebouw in Destelbergen goed waardoor de aanvraagprocedure is gestart.

 4. Riolerings- en collectorwerken Schuytershoek

  Wij zetten in op een aangepaste en reglementaire uitbouw van het rioleringsnetwerk in de wijk Schuytershoek - vanaf 2019 starten de werken en de heraanleg van de rioleringen en straten.

 5. Natuurgebied Damvalleimeer herkenbare toegangspoorten tot het natuurgebied

  In samenwerking met Regionaal landschap werken wij aan een opwaardering van onze natuurtroeven, onder andere door herkenbare toegangspoorten en een uniforme huisstijl.

 6. Verhogen herkenbaarheid handelskernen

  Onze handelskernen Destelbergen, Heusden en Eenbeekeinde verdienen een charmante aanblik - hier gaan we voor een uniforme herkenbare stijl in overleg en met volle steun van de betrokken middenstanders.

 7. Rioleringswerken Zandakkerlaan

  Een broodnodige vernieuwing van het rioleringsnetwerk in de Zandakkerlaan kondigt zich aan – voor een vlot verloop garanderen we - evenals bij andere werken - een goede afstemming met alle betrokken partijen (inwoners, school, middenstanders, …).

 8. Oprichting Zorgband en inkanteling OCMW in gemeentebestuur

  Eén van de grootste uitdagingen is de inkanteling van het OCMW in de gemeente - de zorgcomponent wordt ingekapseld in een Zorgband, een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Destelbergen, De Pinte, Merelbeke, Nazareth, Oosterzele, Sint-Martens-Latem en provinciaal zorgcentrum Lemberge.

 9. Carpoolparking oprit R4 Destelbergen

  Er wordt gestart met de bouw van de Park & Ride met zo’n 150 parkeerplaatsen en gepaste infrastructuur voor fietsers – en er wordt een nieuwe parking voor vrachtwagens aangelegd, zodat deze niet langer parkeren in de omliggende straten om zo de parkeerdruk te verminderen.

 10. Verdere uitbreiding BIN-netwerken

  Veiligheid belangt ons allen aan - wij bouwen de buurtinformatienetwerken verder uit - inbraken melden en snel handelen is de boodschap

PB OV
Destelbergen 6.9 1200
Lochristi 6.9 1000
Gent 6.9 1450
Vlaanderen 7.27 1397
Melle 7.5 1500
Laarne 7.8 1250
Oosterzele 8.0 1200
Merelbeke 8.0 1450
Vlaams gemiddelde 7.3 1397

Gemeentefinanciën kerngezond

Met zo laag mogelijke belastingen de dienstverlening van onze gemeente verzekeren blijft een oogmerk van ons beleid. Investeren in wegeninfrastructuur, openbaar domein, sportaccommodatie, groen,... onze gemeente houdt de vinger aan de pols. Accenten leggen en prioriteiten stellen is hierbij uiteraard nodig. Met onze tarieven voor personenbelasting en onroerende voorheffing zitten we bij de laagste van de regio en zitten we ver onder het Vlaams gemiddelde

Groen karakter

Groen karakter koesteren

Onze gemeente gaat prat op zijn groen karakter. Het unieke Damvalleimeer en de bijhorende wandel-, fiets- en looproutes maken ons uniek. Recentelijk traden wij toe tot het Regionaal Landschap, in samenwerking met hen willen wij verder inzetten op ons groene DNA, het project Rivierpark Scheldevallei zal voor een opwaardering van het gebied langs de Schelde zorgen. Nog meer genieten dus...

Sport... voor ieder wat wils

In de voorbije legislatuur zorgde onze nieuwe sportinfrastructuur Bergenmeers voor een ferme boost. Voetbal, basketbal, dans, badminton, atletiek, tennis,... voor ieder wat wils. Onze ambitie is verder in te zetten op sportbeleving in de gemeente. Een toekomstig project wordt de nieuwe recreatiezone in de Nederbroekstraat in Heusden.

Onze kandidaten

1

Elsie

Sierens

2

Jacques

Bouckaert

3

Sofie

Vanden Hove

4

Ben

D'Haene

5

Kristof

Vercruyssen

6

Filip

Demeyer

7

Eveline

Hoste

8

Jo

Raes

9

Catherine

Tytgadt

10

Jan

De Witte

11

Céline

De Weerd

12

Maxime

Van De Voorde

13

Erik

De Beck

14

Chantal

Tyncke

15

Nathalie

Delens

16

François

Gerniers

17

Stéphanie

Burick

18

Lutgart

Willems

19

Anne-Sophie

Claus

20

Gilles

Berwouts

21

Fauve

Lambrecht

22

Bernard

Casaert

23

Marc

Van Bouchaute

24

Mieke

Mertens

25

Michaël

Vercruyssen